Chronologie van onderwerping met daadwerkelijk gezag

1605 Ambon
1607 Ternate
1609 Banda
1619 Batavia
1667-1668 Goa en Makassar
1677 Noordelijk Preanger
1679 Semarang en Cheribon

1684 Zuidelijk Preanger
1689 Noordelijk Bantam
1695 Oostelijk Timor
1697 Menado
1705 Oostelijk Madoera, Zuidelijk Cheribon
1743 Noordelijke kust Java en Westelijk Madoera
1755 Vorstenland Djokjakarta
1757 Vorstenland Solo
1777 Oosthoek Java
1787 Zuidkust Borneo
1803 Bandjermassin
1809 Zuidelijk Bantam
1824 Bengkoelen, Nias, Biliton
1832 Ceram en de Vogelkop op Nieuw Guinea

1837 Minangkabau
1842 Pontianak
1844 Samarinda
1850 Oostkust Borneo
1856 Lampong
1859 Westkust Borneo
1868 Palembang
1872 Deli
1874 Siak
1883 Batakse landen
1894 Lombok
1903 Atjeh
1906 Djambi
1907 Binnenland Borneo en Toradjaland
1911 Riouwarchipel
1914 Bali
1916 Halmaheira
1921 Westelijk Nieuw Guinea