Cliëntenraad initieert belangrijke beleidswijziging SVB/PUR inzake osteoporose

Het is algemeen bekend dat botten langzamerhand hun stevigheid verliezen bij het ouder worden. Die stevigheid wordt opgebouwd als kind en tiener en langzaam afgebroken als iemand volwassen is. Bij sommige mensen worden de botten echter heel erg broos. Dan is er sprake van osteoporose, ook wel botontkalking genoemd.

Naar aanleiding van een Israëlisch onderzoek en op grond van een rapport van een door de PUR ingestelde commissie van Nederlandse medische experts op het gebied van botontkalking heeft de PUR in de vergadering van 11 maart 2015 besloten om het beleid voor osteoporose aan te passen.

Als iemand voor zijn 21e levensjaar minimaal zes maanden in een kamp was geïnterneerd kan een causaal verband worden aangenomen tussen de aandoening osteoporose en dit kampverblijf. Ook als iemand minimaal zes maanden in onderduik was met slechte voeding (in vergelijking met de situatie ter plaatse) in combinatie met een gebrek aan beweging en zonlicht, dan kan een causaal verband tussen osteoporose en de onderduik worden aanvaard.

Heeft u voor uw 21e jaar minimaal zes maanden in een kamp of in onderduik onder slechte omstandigheden verbleven en maakt u kosten die in verband staan met osteoporose (bijvoorbeeld medische behandelingen of medicijnen of kosten in verband met een botbreuk) die niet door een ziektekostenverzekering of door een andere instantie worden vergoed, dan kunt u overwegen hiervoor een aanvraag in te dienen bij de SVB.

Als u voor 1 oktober a.s. aanvraagt, wordt – bij een positieve beslissing- als ingangsdatum de datum van de beleidswijziging aangehouden (1 maart 2015). Heeft u de kosten van medisch noodzakelijke medicijnen en behandelingen in verband met osteoporose voor 1 maart 2015 gemaakt, dan kunnen deze kosten in het kader van de Wuv en de Wubo worden vergoed tot maximaal het jaar voorafgaand aan de aanvraag. Met andere woorden: als u in 2015 aanvraagt, dan kunnen kosten vanaf 1 januari 2014 nog voor vergoeding in aanmerking komen.

Bij iedere aanvraag zal er aan de bovengenoemde criteria worden getoetst en zal moeten worden vastgesteld of er sprake is van osteoporose. In geval van een botbreuk zal moeten worden vastgesteld dat de breuk een gevolg is geweest van osteoporose en bijvoorbeeld niet is gekomen door een verkeersongeluk.

Als de causaliteit van osteoporose bij u eerder is afgewezen en u daar thans medische kosten voor maakt die niet worden vergoed, dan kunt u om een herziening van dit besluit verzoeken. Bij aanvragen en bezwaarschriften die op 11 maart 2015 nog in behandeling waren is al rekening gehouden met het nieuwe beleid.

Bron: http://www.vbvinfo.nl