De Tweede Wereldoorlog in Europa en Zuid-Oost Azië

1939

 • Na het tekenen van een vredesverdrag met de USSR, bezet Duitsland Tsjechië en valt Polen binnen. Japan voelt zich verraden door Duitsland wegens de eerder gesloten Duits – Japanse verbintenis tegen de gemeenschappelijke vijand, de USSR. Frankrijk en Engeland verklaren Duitsland de oorlog.
 • Rusland valt Finland binnen.
 • President Roosevelt besluit hard op te treden tegen Japan en geen concessies te doen maar alleen eisen te stellen.
 • Italië bezet Albanië

1940

  • Duitsland valt achtereenvolgens Denemarken, Noorwegen, Nederland, België en Frankrijk binnen. Hitler meende dat dit Duitse machtsvertoon Engeland zou overtuigen om met Duitsland samen te werken, daarom volgt er geen invasie in Engeland. Japanse generaals zijn erbij om de techniek van de Blitz-krieg te bestuderen.

allefotos_ThN-3G-OntwikkJapImperium

 • Japan meent dat het óók zo Amerika kan overtuigen om met Japan samen te werken. De Japanse regering verklaart nu dat het haar doel is een Groot Aziatisch Welvaart Gebied te creëren, met als kern Japan, Mantsjoerije en China plus het gebied ten oosten van India en ten noorden van Australië en Nieuw-Zeeland, maar mogelijk ook de bezetting van Australië en Nieuw-Zeeland en de verdeling van India samen met Rusland; in ieder geval dienden Engeland, Frankrijk en Nederland zich uit Azië terug te trekken. Frankrijk sluit de Indo-Chinese route naar China en Engeland de Burma route naar China, op verzoek van Japan. Als de Japanse troepen Indo-China binnen trekken opent Engeland weer de Burma route naar China. Amerika besluit tot een embargo naar Japan en begint haar economie om te schakelen naar een oorlogseconomie.
 • Bij de 2.600ste verjaardag van het Japanse keizerrijk (op 11 februari), marcheerden zo’n 100.000 burgers voor Hirohito naar Nazi-Duits model.
 • Amerika voert de dienstplicht in voor mannen tussen 21 en 35 jaar (verkiezingsbelofte van de president: zij zullen niet naar een oorlogsgebied gezonden worden). Amerika doorbreekt in augustus Japan’s geheime code. De Amerikaanse commandant op Hawaï wordt door de president ontheven van zijn commando omdat hij geloofde in de Japanse aanvalsplannen, hij wordt vervangen door een commandant die de Japanse prestaties kleineerde. Amerikaans opperbevel is van mening dat de Filippijnen, Singapore, Nederlands-Indië en Australië niet te verdedigen zijn. De Japanse codeberichten spraken alleen over Malakka en Nederlands Indië als doelen. Amerikaanse doelen worden omschreven, zoals de berg Niitaka voor Pearl Harbor.

1941

 • Als Duitsland Rusland binnenvalt en niet het Verenigd Koninkrijk, tegen de Japanse verwachting in, voelt Japan zich geïsoleerd en voelt zich wederom verraden door Duitsland. Vriendschapsverdragen en bondgenootschappen zijn niet meer mogelijk met Engeland, Amerika of Rusland en een verdrag met Duitsland is door Duitse desinteresse niet zinvol. Zowel Engeland als Amerika trokken hieruit de conclusie dat Japan zeker geen oorlog meer zou beginnen. In Japan gold die stemming wel bij de vlootcommandanten, maar de legergeneraals achtten zich onoverwinnelijk en schatten ook de Duitse legers onverslaanbaar.
 • Bij een ongelukje met Russische bacterie proeven komen 5.000 mensen in Mongolië om.
 • Vlootsterkte in de Stille Zuidzee – Pacific Ocean:
Vloot eenheden USA-Pacific USA-Azië Engeland Ned.Indië Totaal Japan
Slagschepen 9 1 10 10
Vliegdekschepen(met elk ± 70 vliegtuigen) 3 1 4 10
Zware kruisers 12 1 4 17 18
Lichte kruisers 9 2 13 3 27 17
Destroyers 67 13 6 7 93 111
Onderzeeboten 27 28 15 70 64

Hierbij past de kanttekening dat alle Japanse schepen en vliegtuigen een grotere snelheid haalden dan die van de geallieerden, dat gold ook voor de torpedo’s. Tevens bleek dat bij de Amerikaanse duikboten de magnetische ontsteking van hun torpedo’s niet werkte.

Januari 1941

 • De Amerikaanse ambassadeur in Tokyo bericht zijn regering dat bij een Japans-Amerikaanse oorlog Japan Pearl Harbour zal vernietigen.
 • Amerika mag IJslands grondgebied gebruiken voor inrichting van militaire basis.
 • Thailand wordt een Japans protectoraat en de Vichy regering in Frankrijk gaat akkoord met alle Japanse eisen qua levering van goederen en vestiging van militaire bases.
 • In Japan gaat het voedsel op de bon.
 • Amerika bevriest Japanse tegoeden en stopt de handel met Japan; Engeland en Nederland volgen.
 • Amerika levert China 500 vliegtuigen en zendt 100 vliegeniers en veel adviseurs.
 • Amerika plaatst het Filippijnse leger onder Amerikaans bevel.
 • In de congresrede van president Roosevelt op 6 januari stelt hij onder andere: “Ik ben het geheel eens met de heer Churchill dat deze oorlog ook gaat om grondrechten van mensen en volken. Om vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van angst.”

Maart 1941

 • Hoewel de Amerikaanse president opdracht gaf aan zijn marine om Duitse en Italiaanse oorlogsschepen aan te vallen – en die dat ook daadwerkelijk deden – reageerde Duitsland niet op deze provocaties tot 11 december 1941 toen Duitsland Amerika de oorlog verklaarde. Nazi-Duitsland waarschuwde Japan om nooit Amerika aan te vallen.

April 1941

 • Vlootofficieren van Amerika, Groot-Brittannië en Nederland bespreken de komende Japanse aanval. De USA stelt dat Groot-Brittannië zich moet concentreren op Rangoon, ter bescherming van de bevoorradingsroutes van USA naar China. Amerika zelf zal zich op Australië concentreren.

Juli 1941

 • Japan besluit tot oorlog in Zuid-Oost Azië. In de tuinen van Hirohito’s paleis wordt luchtafweergeschut geplaatst.

Augustus 1941

 • Japan gelast de inval in Rusland af; de oorlog tegen vooral Amerika en Engeland krijgt nu de hoogste prioriteit, met de bezetting van Nederlands Indië daarop volgend. Door voornamelijk oliegebrek wordt de aanvalsdatum op eind november gesteld. Japan evacueert Japanse vrouwen en kinderen uit onder meer Nederlands Indië.
 • Amerika breekt de geheimste diplomatieke Japanse codes.
 • Roosevelt en Churchill geven het Atlantisch Handvest uit, daarin staat onder andere dat agressieve naties ontwapend dienen te worden. De Japanse media leggen dit uit als een oorlogsverklaring.

September 1941

 • De viering in Japan van tien jaar bezetting van Mansjoerije op 18 september. De Japanse Bank begint met het drukken van geld voor de nieuw te veroveren delen van Japan.

Oktober 1941

 • Churchill laat de Australische premier weten dat Japan geen oorlog zal riskeren.
 • Hirohito kiest voor (een snelle en korte) oorlog; tegen de oorlog zijn de Japanse politici, de marine en een paar legergeneraals.

26 november 1941

 • De Japanse aanvalsvloot vaart uit. Amerika, de codes kennende, waarschuwt haar commandanten op Hawaï en de Filippijnen. Alle Amerikaanse vliegdekschepen, onderzeeboten en zware kruisers verlieten hun havens. De Amerikanen verwachtten Japanse troepenlandingen op de Filippijnen, Maleisië en Borneo. De Amerikanen hadden de verwachting de Japanners makkelijk de baas te kunnen. Van de Amerikaanse legerinspanning was 90% gereserveerd voor Europa. Bij de Amerikaanse soldaten op de Filippijnen was dan ook de moraal laag en de verbittering hoog. Radarwaarnemingen op Ohua vanaf 6.45 uur van vijandige vliegtuigen en zeekontakt met een vijandelijke onderzeeboot, werden als onzin van de hand gedaan. Japan viel aan volgens:
  • de Bushido: val aan en sta niet stil bij de overmacht van de vijand,
  • de erecode van de samoerai: een krijgsman dient elke taak uit te voeren, al is die nog zo hopeloos,
  • en volgens: wie faalt moet zelfmoord plegen.

27 november 1941

 • De Amerikaanse Minister van Marine bericht aan zijn mensen: ‘Dit bericht is er om voor oorlogsdreiging te waarschuwen. De onderhandelingen met Japan, die tot doel hadden de veiligheid en de rust in het gebied van de Grote Oceaan te herstellen, zijn afgebroken. Verwacht wordt dat Japan binnen enkele dagen een aanval zal uitvoeren.’

6 december 1941

 • De Amerikaanse president – ervan overtuigd dat het Amerikaanse volk niet in de oorlog betrokken wenste te geraken – licht de commandant van Pearl Harbour niet in dat de Japanse vloot Hawaï nadert. Overigens bestaat ook in de hoogste Amerikaanse kringen twijfel aan de kunde van Japanners.

7 december 1941

 • Banzai! Gelijktijdige Japanse aanval op Pearl Harbour, Hongkong, de Filippijnen en Maleisië.
 • De aanval op Pearl Harbour duurde van 7.55 uur tot rond 10.00 uur. Japan viel aan met 31 schepen, 28 onderzeeboten en 432 vliegtuigen. Zij verloren bij de aanval 29 vliegtuigen, 1 onderzeeboot en betreurden ongeveer 100 doden. Amerikaanse verliezen waren: 2403 doden en 1178 gewonden. Vernietigd of zwaar beschadigd waren: alle 8 slagschepen (2 vernietigd) en 10 van de 88 andere marineschepen (3 lichte kruisers, 4 destroyers); 347 van de 394 vliegtuigen. Onbeschadigd bleven installaties en olie-opslagplaatsen. Binnen een half jaar was de meeste schade hersteld. “De Japanse vloot en luchtmacht was toen zo superieur, dat het achteraf maar goed was dat Amerika niet de aanval probeerde te weerstaan. Het resultaat zou zijn geweest dat de volledige Pacific-vloot in de grond zou zijn geboord met meer dan 6.000 doden.” (C.W. Nimitz)

8 december 1941

 • allefotos_3-SamuraiOp de radio in Japan kreeg de bevolking het volgende te horen: “Vandaag, de 8ste december, heeft de keizerlijke marine vóór zonsopgang met ware doodsverachting een luchtaanval uitgevoerd op de Amerikaanse vloot en luchtmacht gestationeerd op Hawaï.”
 • Engelse opperbevelhebber op Maleisië tegen de plaatselijke commandant waar Japanse landingen waren: “Wel, ik veronderstel dat je met die kleine kereltjes wel de vloer zult aanvegen.”
 • De eerste massamoord op joden (in dit specifieke geval Poolse joden) door middel van gas vond plaats in Chelmno.
 • De Japanse opperbevelhebber in Maleisië was er zeker van dat hij na de verovering van Singapore in opdracht van de Japanse premier vermoord zou worden.

1942

 • Atjehers saboteerden de Nederlanders en lichtten de Japanners in over de Nederlandse militaire doelen en bewegingen en stelden de Sumatraanse oliebronnen veilig voor Japan.
 • Het Vaticaan knoopt diplomatieke betrekkingen aan met Japan. De Paus was zeer bevreesd voor het communisme, daarom was elk anti-socialistisch verbond geoorloofd.
 • De wenselijkheid van de bezetting van Hawaii en Australië wordt door de keizer afgewezen.
 • Australië weigert de dienstplicht in te voeren.
 • Buitgemaakte goederen uit Maleisië en Nederlands-Indië, zoals rijst, auto’s en radio’s, worden in Japan aan de burgers uitgedeeld. Hirohito bedankt leger- en marineleiding voor de victorie, maar hij wijst ook op zijn aandeel in deze victorie.
 • Hirohito’s moeder was altijd tegen oorlog geweest en verlaat demonstratief het paleis begin 1942. Ook zijn broer Takamatsu is tegen oorlog. Zijn broer Chichibu is voor oorlog evenals Hirohito’s vrouw en zijn jongste broer Mikasa, echter deze hekelde in 1944 voor de Japanse officieren in China de oorlogsmisdaden begaan door het Japanse leger. Indien een minister, generaal of admiraal Hirohito’s aandacht vroeg voor misdaden begaan in bezette gebieden, dan deed de keizer of hij dat niet gehoord had dan wel hij veranderde van gespreksonderwerp.
 • De geallieerde poging tot een invasie bij Dieppe mislukt.
 • Fermi bouwt in Amerika de eerste nucleaire reactor waaruit de eerste atoombommen ontwikkeld worden, 25 man uit zijn team houden Rusland nauwkeurig op de hoogte van de vorderingen.

Januari 1942

 • Amerika kraakte de Japanse marinecode.

6 mei 1942

 • De Amerikaanse en Filippijnse troepen geven zich over. De totale Japanse verliezen tot dan zijn 10.000 doden, 5 torpedobootjagers en 8 onderzeeboten.
 • Op Japanse scholen mogen geen vreemde talen meer onderwezen worden.

3 – 5 juni 1942

 • Bij de slag om Midway die Japan verliest, raakte de Japanse vloot 4 vliegdekschepen kwijt met 332 vliegtuigen, 1 kruiser en betreurden ze 3.500 doden. Amerikaans verlies, 1 vliegdekschip, 147 vliegtuigen, 1 torpedobootjager en zij betreurden 307 doden.

1943

 • Japanse kinderen in de steden krijgen 1 cent per dode rat of per 100 dode vliegen.

Januari/Februari 1943

 • Bij de slag om Stalingrad vallen 160.000 Duitsers, 90.000 gaan in gevangenschap naar Siberië.

April 1943

 • Amerika’s nieuwe vliegtuigen, vliegdekschepen en ander oorlogsmateriaal arriveerden op het strijdtoneel.

23 juli 1943

 • Bij het bombardement van Hamburg komen 42.000 mensen om.

25 juli 1943

 • De geallieerde troepen staan voor Napels, Mussolini wordt afgezet en Italië stapt uit het AS-bondgenootschap. Het Duitse leger stuurt 600.000 Italiaanse soldaten naar de Duitse werkkampen; Duitse soldaten in Italië mogen buiten het strijdtoneel, tegen burgers onmenselijke wreedheden begaan.

September 1943

 • Nog maar 15% van de Japanse schepen haalt zijn bestemming.

1944

Januari 1944

 • Stalin biedt Hitler vrede aan, dan mag Duitsland de Oekraïne behouden.
 • De gehele Japanse top wist dat Japan de oorlog zou verliezen, men ging zich prepareren op de situatie na de oorlog. Dat betekende dat in ieder geval Hirohito keizer moest blijven. Tojo moest maar alle schuld op zich nemen. Hirohito keurt het gebruik van kamikaze vliegtuigen goed en hij laat de oekaze uitgaan dat zelfmoord in plaats van overgave aan de vijand een heldendaad is.

Mei 1944

 • Hirohito wijst het gebruik van chemische en bacteriologische wapens tegen Amerika af, ze mogen wel tegen Rusland ingezet worden.

Juni 1944

 • D-Day, geallieerde troepen landen in Normandië, de D-Day datum voor Japan wordt op 1 oktober 1945 gesteld.

Juli 1944

 • Broers en neven van Hirohito pleiten voor vrede, maar de keizer werd zeer boos om hun ongevraagde bemoeienis. De suggestie dat hij monnik dient te worden wijst hij furieus van de hand.
 • In Duitsland mislukt een poging Hitler te vermoorden op het nippertje.

September 1944

 • Himmler treft drastische maatregelen om de massale desertie in het Duitse leger tegen te gaan.

25 oktober 1944

 • De eerste zelfmoordmissie van de marine (na de oorlog bekend als Kamikaze), de landmacht en luchtvaart begonnen daar pas later mee. Totaal vinden 2.530 piloten zo de dood. Daarnaast stierven er 1.000 duikboot zelfmoordcommando’s.

November 1944

 • Begin November gaf de Reichsführer SS Himmler opdracht de vergassingen in de concentratiekampen te stoppen en de sporen van de massamoord op de joden uit te wissen (circa 5 miljoen slachtoffers). Tevens zijn er Russen (1 miljoen), zigeuners (circa 1 miljoen) homoseksuelen, mismaakte kinderen en geesteszieke volwassenen (circa 200.000) vermoord. Ongeveer 1 miljoen van de ruim 7 miljoen vermoorden is vergast.

December 1944

 • Vanaf december bombardeerden de Amerikanen dagelijks Japan eerst alleen fabrieken, vliegvelden en havens; vanaf maart 1945 ook steden. Doordat de aanvoerlijnen naar Japan stil komen te liggen moeten de Japanse burgers de winter doorkomen zonder steenkool om te stoken, de meeste huizen blijven onverwarmd bij temperatuurdalingen tot -40°C.
 • In bezette gebieden stellen de Japanners lijsten op van vrouwen tussen de 15 en 25 jaar.
 • Op Hawaï, Alaska, Canada en Amerika’s westkust, vindt men regelmatig ballonnen uit Japan. Deze richten weinig schade aan er vallen totaal slechts zeven doden. Indien ze bacteriebommen hadden gehad was de schade mogelijkerwijs niet te overzien geweest.

1945

 • Van de 300.000 Japanse soldaten op Nieuw Guinea sterft de helft.

Februari 1945

 • Bij het bombardement op Dresden komen 35.000 burgers om.

Maart 1945

 • Bij het bombardement op Tokio vallen 100.000 doden, driekwart van de stad brandt af; behalve de omgeving van het paleis. Hirohito verbiedt terugtrekking uit China.
 • Een Duitse U-boot met raketten en uraniumoxide voor twee atoombommen aan boord vertrekt uit Duitsland naar Japan (maar gaf zich op 14 mei over aan de U.S.A.).
 • Amerikaanse bombardementen zorgen ervoor dat de Japanse vissersvloot niet meer kan uitvaren.

Mei 1945

 • De slag om Okinawa: het Japanse leger dwingt scholieren om met bommen op de rug Amerikaanse stellingen te bestormen, doodt bejaarden, vrouwen en kinderen, dwingt anderen om zich van de rotsen in zee te laten vallen; 120.000 burgers komen zo om in deze veldslag. Verlies USA 49.000 doden.

7 mei 1945

 • Capitulatie van Duitsland. In Duitsland zijn meer dan 100.000 Duitse verzetsmensen geëxecuteerd. In Japan niet, dat was daar niet nodig, omdat er geen actief verzet was.

10 juni 1945

 • Oprichting van de Verenigde Naties.

Juli 1945

 • Op de 16de wordt de eerste A-bom (plutonium) in Nieuw Mexico tot ontploffing gebracht. (De uraniumbom is niet getest).

Augustus 1945

 • De conventionele bombardementen op Japan in 1945 eisten naar schatting 300.000 doden; bijna 10 miljoen Japanners raakten dakloos.
 • Na de verovering van de Filippijnen verschenen in de Amerikaanse kranten verhalen van Amerikaanse krijgsgevangenen en Filippijnse burgers over de Japanse wandaden. Toen Amerikaanse berekeningen voor een invasie in Japan uitkwamen op mogelijk 250.000 doden aan Amerikaanse zijde en 5 miljoen aan Japanse kant, en de Amerikaanse “diplomatie-krakers” uit de onderhandelingen tussen Japan en de USSR de tekst van het bondgenootschap verdrag onder ogen kregen, besliste de Amerikaanse president dat atoombommen gebruikt moesten worden. Drie dagen voor het werpen van de bom moest de plaatselijke bevolking, via strooibiljetten gewaarschuwd en aangeraden worden, de stad te verlaten. De geleerden verwachtten dat de steden ongeveer 75 jaar lang een voor alle leven onbewoonbare woestenij zouden zijn. Toen Amerikaanse, Britse en Russische waarnemers eind augustus de steden inspecteerden troffen ze reeds insecten aan. Het bleek dat na de explosie van de bom sommige plantensoorten (zoals de banaan) extreem begonnen te groeien, tevens was er een razendsnelle populatiegroei opgetreden bij vliegen en muggen. Radioactieve straling bleek, tegen de verwachting in, nauwelijks effect te hebben op plant en dier. In 1995 weten we absoluut zeker dat er geen mutaties zijn opgetreden, noch bij planten, noch bij dieren, noch bij mensen. Lange termijn effecten blijken er niet te zijn. De Japanse overheid negeerde tien jaar lang het gebeuren en bood de slachtoffers al die tijd geen hulp. Van de overlevenden kon 75% niet meer werken en de ander 25% kreeg een loonkorting. Overlevenden moesten apart wonen, werden overal gemeden en mochten niet trouwen.

6 Augustus 1945

 • Atoombom (uranium bom) op Hiroshima, 70.000 doden waarvan 20.000 Koreanen en 20.000 hulpverleners uit de omgeving. Hiroshima was sinds 1894 de militaire hoofdstad van Japan, waar het Algemeen Hoofdkwartier van het Keizerlijk leger was. Er werkten veel Koreaanse slavenarbeiders. In 1995 telt men 108.000 uiteindelijk omgekomenen van de oorspronkelijke 500.000 inwoners ten tijde van de ontploffing; 15% was overleden aan de radioactieve straling de andere 85% overleed aan brandwonden en ten gevolge van de drukexplosie.

8 Augustus 1945

 • Rusland verklaart de oorlog aan Japan.

9 Augustus 1945

 • Atoombom (plutonium bom) op Nagasaki, 60.000 doden. Nagasaki was de stad waar Mitsubishi zijn wapenfabrieken had. Er werkten veel Formosaanse/Taiwanese slavenarbeiders.

10 Augustus 1945

 • De eerste Japanse atoombom wordt bij haar onderzoekcentrum Hungnan te Korea (onder leiding van professor Nishima) tot ontploffing gebracht. De centra in Tokyo, Kyoto en Osaka waren nog lang niet zover.
 • Hirohito besluit tot vrede.
 • De B29 bommenwerper, met aan boord een atoombom bedoeld voor Osaka, wordt door Japanse vliegers neergehaald en stort voor de kust bij Tokyo neer. Osaka was de marinestad.

14 Augustus 1945

 • Osaka wordt in brand gebombardeerd, 75% van de stad gaat in vlammen op.
 • Om een coup van jonge officieren te voorkomen besluit Hirohito zijn besluit tot beëindiging van de oorlog op de hoofdkwartieren van leger en marine zelf te vertellen.

15 Augustus 1945

 • Keizer Hirohito verklaart de beëindiging van de oorlog door Japan. Om 12.00 uur is Hirohito’s besluit op de Japanse radio te horen, maar de speech was in een antiek hof-Japans dat bijna niemand verstond, dus na hem kwam er een vertaler. De tekst was zodanig dat de oorlog niet door Japan was verloren en dat Japan zich zeker niet had overgegeven maar de keizer had besloten de oorlog te stoppen vanwege de onmenselijke acties van de vijand waarbij onschuldige burgers het slachtoffer werden; de keizer nu wenste de menselijke waardigheid daartegen te beschermen. De gewone Japanse burger was blij en opgelucht en huilde. Japanse legervliegtuigen strooiden pamfletten uit, waarin opgeroepen wordt de strijd voort te zetten.

16 Augustus 1945

 • De Japanse marine maakt in het door haar bestuurde gebied de overgave van Japan bekend.

24 Augustus 1945

 • Keizer Hirohito zendt zijn drie broers uit naar de legercommandanten om zijn bevel op te volgen de oorlog te beëindigen.

Augustus 1945

 • Korea wordt verdeeld in een Noordelijk deel bezet door de U.S.S.R. en een Zuidelijk deel bezet door de U.S.A.

20 augustus 1945

 • Generaal D. MacArthur landt per vliegtuig in Tokio.

September 1945

 • In Burma en op de Filippijnen worden de nationalistische leiders die met de Japanners collaboreerden voorgoed uit de politiek verwijderd door Engeland en Amerika. Dankzij de Japanners komen wel sterk uit de oorlog de nationalistische leiders Mao Tse Tung, Ho Tsi Min en Soekarno.

11 september 1945

 • Kolonel Tatsuichi geeft zich over aan de Engelsen op Timor.Toen in juni 1950 de Korea-oorlog begon, drong Hirohito bij Amerika aan op de vorming van een Japans leger. Tevens bepaalde hij dat de as van de ter dood veroordeelde Japanse oorlogsmisdadigers moest worden bijgezet in de heilige Yasukuni Schrijn voor Japanse helden. Hirohito voorzag de schrijn jaarlijks ruim van giften. Bij het vredesverdrag met de U.S.A. in 1951 bepaalde Hirohito dat nu alle veroordeelde oorlogsmisdadigers in Japan moesten worden vrijgelaten. Dit Verdrag van San Francisco betekende het einde van de staat van oorlog tussen Japan en de geallieerden. Dit verdrag is niet ondertekend door de USSR, China en de beide Korea’s. De periode van de Korea-oorlog (1950-1953) was door de grote financiële stroom naar Japan, het begin van het nieuwe Japan.

1972

 • Amerika geeft het eiland Okinawa weer terug aan Japan.

1978

 • De laatste Japanse soldaat geeft zich over.

Jan Willem Hoegen

Literatuurverantwoording

 • A.J. Barker,Pearl Harbor, 1989
 • E. Bauer,Partworks and Encyclopedia of World War II,
 • W.G. Beasley,Japans imperialisme 1894 – 1945, 1987
 • W.G. Beasley,A Modern History of Japan, 1981
 • E. Behr,Hirohito behind the Myth, 1989
 • R. Benedict,The Chrysanthemum and the Sword, 1946
 • A.C. Brackman,The other Neurenberg, 1987
 • J. Chang,Wild Swans, 1991
 • P. Cockrill (ed.),The War in Malaya and Indonesia 1941-1945, 1973
 • H.T. Cook and Th.F. Cook (ed.),Japan at War, 1992
 • W. Craig,The Fall of Japan,
 • C. Gluck and S.R. Graubard (ed.),Showa, 1992
 • G.F.E. Gongrijp,De Japanse expansie,
 • R. Grenfell,De val van Singapore,
 • P.M.H. Groen en E. Touwen-Bouwsma,Nederlands-Indië 1942
 • J. Gunther,Inside Asia, 1940
 • J. Hersey,Hirosjima, 1947
 • M. Ibuse,Zwarte Regen, 1988
 • A. Iriye,De oorzaken van de Tweede Wereldoorlog in Azië en de Stille Oceaan, 1987
 • E. Kaemfer,De beschrijving van Japan, 1729
 • J. Last,Japan, 1960
 • B. Lee,Marching Orders, 1995
 • W. Lord,Day of Infamy
 • F.R. von der Mehden,Zuid Oost Azië 1930-1970, 1974
 • S.E. Morison,History of US Naval Operations in World WarII, 1948
 • I. Morris,The Nobility of Failure,
 • I. Nish,Japan’s Struggle with Internationalism,
 • I. Nitobe,Bushido, 1905
 • idemJapan, 1931
 • L. van Poelgeest,Nederland en het Tribunaal van Tokyo,
 • L. van der Post,The Night of the New Moon, 1970
 • H.V. QuispelNederlandsch-Indië in den Tweeden Wereldoorlog, 1945
 • R.J. Rummel,Death by Government,
 • Reischauer and Craig,Japan, 1989
 • H. Scott Stokes,De wraak van de samoerai,
 • W. Shirer,Raise and Fall of the Third Reich, 1958
 • P. Stillwell,Air raid Pearl Harbor,
 • H.J.J.M. van Straelen,Modern Japan, 1940
 • A. Swinson,De val van Singapore, 1969
 • The Times,Atlas of World History, 1989
 • M.W. de VisserOud en Nieuw Japan, 1913
 • P. Williams
 • D. Wallace,Unit 731, 1989
 • E. van Witzen,Krijgsgevangenen in de Pacificoorlog, 1971
 • R. Wohlstetter,Pearl Harbor
 • A.E. Zischka,Japan, 1936

Biografieën over F.D. Roosevelt, D. MacArthur en Mountbatten
Memoires van W.F. Churchill