Geschiedenis

Bij het symposium van de Oorlogs Graven Stichting in het Vredespaleis te den Haag op woensdag 7 september 2011, stelde de Amerikaanse hoogleraar Winter dat Afrikaanse en Aziatische volkeren geen interesse hebben in geschiedenis.

Bij de NIOD-studie ‘van Indië tot Indonesië’, was bij hun vraag naar assistentie bij archiefonderzoek het aanbod van studenten het tienvoudige van de vraag. Ze klaagden dat ze nergens wat vanaf wisten. Het NIOD organiseerde dan ook excursies naar bijvoorbeeld de Borobudur-tempels.

In de NRC van 24 december 2011 stelt Adriaan van Dis in zijn interview voor de televisieserie “Van Dis in Indonesië” : “Ik had gehoopt dat mensen in Indonesië meer zouden weten over 350 jaar Nederlandse aanwezigheid in hun land. Dat was niet het geval. Indonesiers geven sowieso weing om hun geschiedenis. Beter gezegd : geen moer.”
Mythologie en nationalistische verzinsels slaan beter aan. Het is pijnlijk om te zeggen , maar het intellectuele niveau van academici viel me bitter tegen. Boven de tachtig jarigen kwam je mensen tegen die enorm veel wisten, daaronder vrijwel niet. Het leek er veel op dat dat de intellectuelen die nog onder Nederland gevormd zijn, weinig zin hadden om hun kennis te delen met de volgende generaties.

Jan Willem Hoegen.