Herdenking 15 augustus 2015, Amstelveen

Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië
Herdenking 15 augustus 2015, Amstelveen

Zaterdag 15 augustus, 70 jaar geleden, het einde van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Nederlands-Indië. Japan gaf de strijd op in Zuidoost-Azië. Bij het Indië-monument in het Broersepark, Amstelveen vertelde de heer Ron Wong uit Huizen vrijdagavond 14 augustus hierover. Hij vertelde over zijn leven op Midden-Java als kind in het vrouwenkamp samen met zijn moeder en 3-jarig zusje. En over zijn leven als tiener in het mannen/jongenskamp. Hij vertelde over zijn beleving van die eerste dag ‘Vrij zijn’, zijn gevoel voor vrijheid.

Bijzonder om dit jaar te herdenken met jeugdigen, naast de talloze volwassenen vanuit lokale overheden en de bevolking uit Amstelveen, Amsterdam, Aalsmeer, Uithoorn, Ouderkerk en Haarlemmermeer en vele herdenkingsgemeenschappen uit het land met kransen, bloemstukken en bloemen. Ook de Commissaris van de 15-aug-0315-aug-02Koning van Noord-Holland en de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht stonden met aanwezigen bij het monument stil. Het Indische Onze Vader werd prachtig gezongen door de24 jarige May-Lin Go, begeleid door Koen Trommel. Bibiëne Wüst (12 jaar) droeg met heldere stem, namens basisschool de Cirkel, adoptieschool van dit monument, het indringend gedicht ‘Vrijheid’ voor, geschreven door generaal b.d. Govert Huyser. De stemmige muziek werd verzorgd door de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ onder leiding van kapelmeester Eerste luitenant J. van Overbeek. Bewogen spraken Clemens Bouwens (voorzitter Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië), de Amstelveense burgemeester Mirjam van ’t Veld en Willem van Lith (voorzitter Bond van Wapenbroeders, regio Amstelland). Tenslotte legden leerlingen groep 8 van basisschool De Cirkel in een mooie rij 70 bloemen neer vóór het monument als overgang naar het défilé. De tocht van herdenkers langs het monument ontroerde en onthulde saamhorigheid, dat draagkracht geeft aan vredesbesef. Met jong en oud stil staan, samen op weg vooruit …

Alle toespraken kunnen worden nagelezen op www.indieherdenkingamstelveen.nl