KNIL-veteraan in Bronbeek 100 jaar

Op 13 augustus 2015 hoopt adjudant-onderofficier b.d. Cornelis Willem Ottevanger, de oudste bewoner van het militair tehuis Bronbeek, zijn 100ste verjaardag te vieren. Ottevanger behoort tot de laatste generatie oud-militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL).

cwottevangerHij werd op 13 augustus 1915 geboren in Tjimahi op Java als zoon van een naar Indië vertrokken Nederlandse boer, die had getekend voor het koloniale leger. Zelf tekende hij in 1934 voor het KNIL. Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië 1942-’45 geraakte hij als KNILmilitair korte tijd in krijgsgevangenschap op Celebes. Na de Japanse capitulatie meldde hij zich weer voor de dienst. Als gevolg van de liquidatie van het KNIL op 26 juli 1950 vervolgde hij zijn militaire loopbaan bij de Koninklijk Landmacht (KL). In september 1950 vertrok hij definitief uit Indië naar Nederland met de ‘Fair Sea’. Hij diende als beroepsmilitair bij de KL tot zijn eervol ontslag uit de dienst in 1957.
De heer Ottevanger draagt vijf onderscheidingen, deels uit zijn diensttijd in Indië: het Ereteken voor Orde en Vrede voor zijn na-oorlogse inzet (1945-’48), een zilveren medaille voor 24 jaar Langdurige Trouwe Dienst, de Vaardigheidsmedaille van het Nederlandsch Indische Leger, de Schietprijs van het KNIL (model na 1936) en het Kruis van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding voor betoonde marsvaardigheid (het Vierdaagsekruis).

De heer Ottevanger woont – met een onderbreking van drie jaar – sinds 2002 in het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen Bronbeek. Bij zijn tweede opname in Bronbeek in 2005 schreef hij in het bewonersblad van het tehuis: ‘Ik zit inmiddels hier in Bronbeek in mijn 90ste levensjaar, alhoewel hardhorig, toch redelijk gezond en hoop zodoende en met Gods hulp en de liefdevolle zorg van het verplegend personeel de HONDERD vol te maken’

In de middag van 13 augustus opent de heer Ottevanger samen met de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen luitenant-generaal B.H. Hoitink de fototentoonstelling ‘Oorlog in beeld.’ Deze fototentoonstelling geeft een overzicht van foto’s van de conflictsituatie in de periode 1945-’50 in Nederlands-Indië/Indonesië, waarin de heer Ottevanger heeft gediend.