Tijdlijn Nederlands-Indië

1596

Tijdens de 80-jarige oorlog tussen de Nederlandse Zeven Provinciën en het Koninkrijk Spanje , komen de eerste Nederlandse handelsschepen aan in de Indische archipel . Op 3 juli wordt het eeste tractaat door Holland met een Indische vorst gesloten.

1864

Het Nederlandse parlement mag zich bemoeien met koloniale zaken.

Tussen 1870 en 1921

werd het huidige Indonesië onder Nederlands bestuur gebracht.

1872

Japan ontneemt China de Ryukyuarchipel ( Okinawa ).

1873

Japan bezet de Ogasawara archipel ( Bonin ) en de Volcano archipel ( Iwo Jima ).

1895

Japanse machtsgreep in Korea mislukt.

1873

De Verenigde Staten van Amerika en Japan dwingen Nederland op te treden tegen de Atjehse zeerovers die in de Straat van Malakka Amerikaanse en Japanse handelsschepen plunderen. Dat betekende het begin van de Atjeh oorlog.

1886

Nederland voert per wet een verdeling van de bevolking in verschillende groepen in. a) Europeanen, dat zijn zij die de staat van Europeaan voerden .Dat waren in de eerste plaats natuurlijk de Europeanen , daarnaast de aan Europeanen gelijkgestelden ( Japanners ) en Indo?s ( gemengd bloed en Nederlands sprekend ). Deze mensen konden geen grondeigenaar zijn. Daarnaast waren adelijke ,rijke en zij die het christelijk geloof aanhingen Indonesiërs ook aan Europeanen gelijk gestelden.

1905

Japan bezet Korea,valt Rusland aan en ontneemt haar Zuid-Sakhalin en Zuid-Mantsjoerije.1918 Japan verkrijgt als bondgenoot van Groot-Brittanië de Duitse bezittingen in China, en de Duitse eilandengroepen de Marianen , de Carolinen.de Marshalleilanden en de Palaueilanden.

1918

Oprichting van de Volksraad in Indië. In feite gaf Nederland vanaf toen de Nederlandse Gouverneur-Generaal samen met de Volksraad een grote mate van zelfstandig bestuur over Indië

1918-1922

De vierjarige veldtocht van Japan in Siberië.

1927

Communistische Indonesiërs ontkenen op West-Java een opstand tegen het Nederlands gezag. Zij waren hiertoe aangezet door de Sovjet Unie die hun ook van geld en wapens voorzagen.

1929 tot 1937

De Grote Economische Depressie.

1929

Het Japanse Kwantung leger creërt het Mukden incident door de Mantsjoerijse leider Chang Tso-lin te vermoorden.

1931

Het Kwantung leger bezet Mantsjoerije. Vervolgens rukt ze China binnen

1934

In de Volksraad pleitten Indonesische nationalisten voor samenwerking tussen Nederlanders En Indonesiërs , in het licht van de komende Pacifc-oorlog. De Gouverneur-Generaal wwes dat af. Hij was bang dat bij bewapening van Indonesiërs er na de oorlog met Japan er geen weg meer terug zou zijn naar de oude koloniale verhoudingen.

1936

De Volksraad deed een voorstel tot een geleidelijke onafhankelijkheid van Indië in zo?n 10 jaar gezamenlijk verband.

1937

De Nanking slachting.Japanse soldaten vermoorde zeker 200.000 Cinese burgers in Nanking in de maand September.De Japanse troepen bezetten Peking en bombarderen onder anderen de stad Sjanghai.

1938

De Volkenbond veroordeelt Japan wegens het gebruik van gifgas in haar oorlog met China.Ook bombarderen ze met typhus- en cholera bacillen en met pestdragende vlooien, ( slechts 99 doden worden gerapporteerd ).
Japan bezet de Chinese eilanden Hainan en de sinnan eilanden en de Frans-Indochinese Spratley eilanden.
Japan wordt bondgenoot van Duitsland.

8 december 1941

Pearl Harbor, Japan valt de verenigde Staten van Amerika aan en haar bondgenoten.