UITREIKING ZILVEREN LEGPENNING

(door Jan Kees Wiebenga, voorzitter Stichting Herdenking 15 Augustus 1945)

Ook voor de Stichting Herdenking zelf is 2015 een belangrijk jaar, want zij is opgericht in 1980; zij bestaat nu 35 jaar.

zilver-legpennDe Zilveren Legpenning wordt verleend voor “bijzondere verdiensten op het aandachtsgebied van de Stichting aan een persoon of organisatie”. De uitreiking vindt bij voorkeur plaats op 15 augustus in aanwezigheid van publiek. Voorbeelden van personen aan wie de Zilveren Legpenning is uitgereikt zijn: de heer Rudi Boekholt, de heer Dolf Horstmeier, mevrouw Lies Peetoom, mevrouw Carla Meek, allen bekende persoonlijkheden in de Indische gemeenschap. Zij is ook uitgereikt aan enkele personen uit de politiek, die zich voor de Indische gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt, zoals mevrouw Els Borst en de heer Wim Kok. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Indisch Monument zijn in 2013 Zilveren Legpenningen uitgereikt aan de heer Herman Bussemaker en aan de NOS.

Vanwege het 35-jarig bestaan van de Stichting Herdenking wordt dit jaar de Zilveren Legpenning uitgereikt aan de Stichting Gastdocenten werkgroep Zuidoost-Azië. Haar doelstelling is het geven van voorlichting aan jongeren over de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog en de Bersiaptijd. Het uitgangspunt daarbij zijn de persoonlijke beleving en de persoonlijke ervaringen van de gastdocenten, met als belangrijkste vraagstelling: hoe is het om te leven in oorlogstijd en in een daarop volgende revolutieperiode? De Nederlanders uit Nederlands-Indië hebben te maken gekregen met allerlei vormen van onderdrukking, onvrijheid en discriminatie. Het vertellen van deze verhalen is van groot belang, juist voor de jongeren en de scholieren van tegenwoordig, aldus de Stichting Gastdocenten werkgroep Zuidoost-Azië.

Deze gastlessen op scholen en gesprekken met leerlingen over oorlog en onverdraagzaamheid liggen volledig in het verlengde van de doelstellingen van onze eigen Stichting Herdenking 15 Augustus 1945. Tijdens een bijeenkomst vorig jaar werd stilgestaan bij het 25-jarig bestaan van de gastlessen op scholen over de oorlog in Azië. Er werden daarbij vragen gesteld als: wat krijgen jongeren op school te leren over deze verre gebeurtenissen? Wat weten ze over Indië of Indonesië? Nagenoeg niets. Eén op de 17 Nederlanders is een nakomeling van mensen uit Indië. En wat zagen wij gebeuren? Het Moluks Museum is gesloten; de Stichting Pelita bestaat niet zelfstandig meer; het Indisch Herinneringscentrum wordt bedeeld met een karig bedrag; het Indisch Platform krijgt geen subsidie meer en de Stichting Gastdocenten werkgroep Zuidoost-Azië evenmin.

Kortom: een blijk van waardering is zeer op zijn plaats.