“Vergeten door het Vaderland”

Speciaal voor hen die het belangrijke werk van Indisch-Nederlandse organisaties ondersteunen!

vandermaten-vergeten-01-front-2Bestel nu portvrij bij uitgeverij Conserve en bespaar EUR 3,45 aan porto
Het boek van Wilma van der Maten dat op 10 augustus verschijnt:
Vergeten door het Vaderland – met een voorwoord door Wieteke van Dort

Na het einde van de Japanse bezetting in 1945 besloten duizenden Nederlanders Indonesië te verlaten. Verscheidene Hollandse kinderen met hun Indische moeder konden niet weg. De Nederlandse overheid weigerde de gezinnen op te nemen, omdat ze niet meer over identiteitspapieren beschikten. Door de oorlog waren ze die kwijtgeraakt. Gedwongen namen de achterblijvers het Indonesische staatsburgerschap aan of ze bleven stateloos.
Zeventig jaar na de dekolonisatie van Nederlands-Indië leven honderden Nederlandse hoogbejaarden in bittere armoede in Indonesië. Recht op een pensioen of AOW hebben ze niet. Ze voelen zich vergeten door het vaderland. Misschien zou Nederland de verantwoordelijkheid van een fatsoenlijke oude dag voor deze medelanders moeten dragen.

Wilma van der Maten – Vergeten door het Vaderland – EUR 17,99
wilma-vd-matenWilma van der Maten (Heerde, 1964) is correspondent voor onder meer de Persdienst (DPD), Elsevier, Het Parool en One World in Jakarta. Ze woont nu bijna tien jaar in Indonesië. Ze sprak met deze Nederlanders die hun laatste dagen in alle eenzaamheid in sloppenwijken doorbrengen. Eerder publiceerde ze bij uitgeverij Conserve in 2008 in de NOS-correspondentenreeks het reisboek Jakarta aan zee.

Lees ook van Wilma van der Maten Jakarta aan zee, EUR 17,00, ook portvrij te bestellen via info@conserve.nl
Eveneens portvrij bij uitgeverij Conserve, postbus 74, 1870 AB Schoorl. Telefoon 072-509 3693, bgg 06-229 207 29

De actie geldt wel alleen voor zendingen in Nederland.