Week van de koloniale geschiedenis – Bronbeek 17-23 oktober 2015

Museum Bronbeek biedt in samenwerking met andere instellingen van 17 t/m 23 oktober 2015 in de ‘Week van de koloniale geschiedenis’ een reeks activiteiten rond het thema ‘Tussen droom & daad’. Het kader hiervoor is de landelijke Maand van de Geschiedenis.

Droom en daad
droom-daadOm geld te verdienen voor het moederland worden gebieden veroverd, onderworpen en tot wingewest gemaakt. Dat was een proces van diplomatie, maar ook van geweld en onderwerping. Een lange lijst van ‘krijgsverrichtingen’ in de 19de eeuw getuigt van deze koloniale expansie, die uiteindelijk leidt tot een Nederlands-Indisch rijk van Sabang, Sumatra tot Merauke in Nieuw Guinea. Het ‘tuchtigen’ van de kolonie ging tevens gepaard met dromen over een betere wereld in de kolonie. Een andere verhouding tussen de verschillende bevolkingsgroepen en de ‘eereschuld’, die Nederland op zich nam. ‘Het verheffen van den inlander’ was zo’n droom. Er kwamen scholen, spoorwegen, havens en andere infrastructurele werken. Aan daadkracht in dat opzicht geen gebrek. Maar wat kwam er terecht van de andere koloniale dromen? In de Week is er in het bijzonder aandacht voor de dromen en daden uit de laatste fase van het koloniale imperium. Hoe verging het Nederland-Indië in de periode 1942-1950?

Programma
Het programma van de Week van de koloniale geschiedenis is divers. Het omvat onder meer een symposium over de dekolonisatie in internationaal perspectief, workshops, een boekpresentatie, een avond rond (dag)boeken, film en diverse lezingen. Het programma komt tot stand in samenwerking met de Stichting Moluks Historisch Museum en het Indisch Herinneringscentrum. Het complete programma van de ‘Week van de koloniale geschiedenis’ is vanaf 1 oktober te downloaden via www.bronbeek.nl.